Porsche GT3 6 h Endurance 2006 Vantaalla Speedyllä maanantaina 17.4.2006Säännöt 5.3.2006

1 Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Speedy raceway autoratakerho.

2 Kilpailun tuomaristo
Joukkueiden kapteenit muodostavat kilpailun tuomariston.

3 Aikataulu
10.00 Speedyn ovet aukeavat
10.10 Vapaa harjoittelu
11.40 Ohjaajakokous ja sääntöjen kertaus
11.45 Katsastus 12.00 Kilpailu alkaa
18.00 Kilpailu päättyy
18.10 Tulosten julkistaminen

4 Kilpailun kulku

4.1 Joukkue
Joukkueen muodostaa kolme kuljettajaa. Jokaisen kuljettajan tulee ajaa vähintään 60 minuuttia kilpailun aikana.

4.2 Erät
Kilpailu koostuu neljästä (4) erästä, joiden kunkin pituus on 90 min. Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä kuljettajan vaihdot tehdään erän aikana.

Kilpailun keskimmäiset kaksi tuntia ajetaan hämärässä/pimeässä, näissä erissä autojen valojen pitää olla toiminnassa.

4.3 Erätauko
Erä päättyy, kun ajanottolaitteisto katkaisee virran radasta. Virran katkeamisen jälkeen on erätauko, jonka aikana:
-kirjataan kunkin joukkueen ajamat kierrokset ylös
-kirjataan kunkin joukkueen ajama nopein kierrosaika ylös
-vaihdetaaan kaistat radan osien mukaan
-asetetaan radan ohjausjärjestelmä valmiiksi uutta erää varten

Erätauon aikana joukkue ei saa tehdä mitään huolto- ja korjaustoimenpiteitä eikä suorittaa kuljettajan vaihtoa.

4.4 Radassa tai ohjausjärjestelmässä ilmenevä vika
Jos radassa tai ohjausjärjestelmässä ilmenee erän aikana tekninen vika, joka haittaa jonkun joukkueen suoritusta, huutaa joukkueen tai tuomariston jäsen “STOP!”, jolloin jokaisen auton velvollisuus on pysähtyä. Tämän jälkeen ajetut kierrokset kirjataan ja vika korjataan. Erä aloitetaan uudelleen paikasta johon autot ovat pysähtyneet ja sen pituus on jäljellä oleva aika. Mikäli ohjausjärjestelmään tulee vika ja joukkueiden ajamia kierroksia ei voida luotettavasti kirjata ylös, tulee joukkueen tulokseksi edellisten erien keskimääräinen kierrosmäärä. Aiheettomasta (esim. oletettu vika onkin autossa tai käsisäätimessä) STOPin huutamisesta joukkuetta rangaistaan vähentämällä 10 kierrosta erätuloksesta.

4.5 Käsisäätimessä ilmenevä vika
Käsisäätimessä ilmenevä vika ei aiheuta erän uudelleen aloittamista. Joukkue vaihtaa itse ehjän käsisäätimen. Kilpailun järjestäjä huolehtii, että paikalla on varasäätimiä.

4.6 Nostajat
Joukkueiden jäsenet, jotka eivät ole ajovuorossa, hoitavat nostamisen koko kilpailun ajan.

4.7 Ajopäiväkirjat
Jokaisen joukkueen velvollisuuksiin kuuluu ajopäiväkirjan pitäminen. Ajopäiväkirjaan kirjataan kuljettajan vaihdot sekä ajama aika, korjaukset yms. merkittävät tapahtumat kilpailun aikana. Ajopäiväkirjoja hyödynnetään kilpailun jälkeen lehtiartikkeleiden kirjoittamisessa.

5 Rata

5.1 Varikko
Radalla on varikkoalue, jonne auto tulee aina pysäyttää kuljettajan vaihdon sekä huolto- ja korjaustoimenpiteiden takia. Mikäli kuljettajan vaihto tai huolto- ja korjaustoimenpiteiden takia auto pysähtyy radan muihin osiin rangaistaan tästä joukkuetta vähentämällä tuloksesta 20 kierrosta.

6 Autot

6.1 Yleistä
Kilpailussa ajetaan Scalextric Porsche GT3 1/32-mittakaavan autoilla.
Joukkueet hankkivat auton ja valosarjan itse. Auton omaa valosarjaa saa käyttää ja modifioida. Valosarjan pitää olla kiinni autossa koko kilpailun ajan.

6.2 Tekniset määräykset

Autoissa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä Scalextric osia valosarjaa, johtimia ja laahaimia lukuunottamatta. Kaikki muutokset mitä ei ole erikseen sallittu on kielletty.

Kori
Alkuperäinen kori. Korin maalaaminen sallittu muutoin koria ei saa työstää tai muokata.

Alusta
Alkuperäinen Scalextric alusta. Alustaa ei saa muokata tai työstää.

Laakerit ja akselit
Akselistot ja laakerit vakiot.

Akseliholkit, prikat ja painot
Vapaat.

Ohjuri
Vakio Scalextric ohjuri. Työstäminen sallittu.

Laahaimet
Vapaat.

Johtimet
Vapaat.

Magneetti
Magneetti kielletty

Etupyörät
Eturenkaiden ja vanteiden tulee olla alkuperäiset tai korvaava Scalextric tarvikeosa. Leveys alkuperäinen, täysileveä (vanteen levyinen). Hiontamuoto lieriömäinen. Pinnoittaminen kielletty.

Takapyörät
Takavanteiden tulee olla alkuperäiset tai korvaava alkuperäistä vastaava Scalextric tarvikeosa. Takarenkaat kumia (silikonirenkaat kielletty). Maksimi leveys sama kuin täysileveää alkuperäistä rengasta vastaava (vanteen levyinen). Hiontamuoto lieriömäinen.

Moottori
Scalextricin alkuperäinen mabuchi vakiomoottori.

Välityssuhde
Alkuperäinen taka-akseli ja ratas. Välityssuhdetta saa muuttaa vain pinjonia vaihtamalla.

Valosarja
Scalextric vakio valosarja on riittävä. Halutessaan auton voi varustaa takavaloilla joiden tulee olla esikuvan mukaiset.

6.3 Autojen huoltaminen, korjaaminen ja virittäminen
Joukkue vastaa itse autonsa huollosta ja korjaamisesta. Vain joukkueeseen nimetyt henkilöt saavat osallistua joukkueen auton huoltamiseen ja korjaamiseen. Sallittuja huoltotoimenpiteitä ovat:
-puhdistustoimenpiteet
-voitelutoimenpiteet
-varaosien vaihtaminen

Auton rikkoutuessa korjaaminen tulee suorittaa siten, että auton suorituskyvyn ei voi olettaa paranevan korjaustoimenpiteen vaikutuksesta.

Kaikki suorituskyvyn lisäämiseen tähtäävät viritystoimenpiteet on kielletty, esim.
-renkaiden pitoaineet
-ohjurin paikan säätäminen
-etuakselin aseman muuttaminen
-korin ja alustan osien poistaminen

Raideleveyttä voi niin halutessaan säätää akselin sallimissa rajoissa, rengas saa tulla lokasuojan uloimman kohdan ulkopuolelle max. 1 mm.

6.4 Varaosat
Joukkueet hankkivat itse omalla kustannuksellaan tarpeelliseksi katsomansa varaosat.

7 Muuta
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin, tarvittaessa sääntöihin tehdään tarkennuksia vielä ohjaajakokouksessa.

8 Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittautuessa tulee mainita kaikki kolme kuljettajaa sekä joukkueen kapteeni. Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 10.4.2006. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Jarkko Leskinen. Neljä ensin ilmoittautunutta joukkuetta pääsee mukaan.