Uutisia

Viimeisimmät uutiset suomenkielellä autoratarintamalta. Mitä uutta ja mielenkiintoista autoratamarkkinoilla on tarjolla.

1/32 - SCALE FIN CUP KILPAILUSÄÄNNÖT KAUDELLE 2013-2014

Yleistä

Kilpailuihin saa osallistua kotiratakäyttöön tarkoitetuilla 1/32 mittakaavaisilla kovamuovikorisilla pienoissähköautoilla. Uusien mallien hyväksymisestä päättää SSH ry:n hallitus. Se voi myös muuttaa kilpailu - ja luokitussääntöjä kesken kilpailukauden sekä määrätä rajoituksia ja rangaistuksia, jos erityiset syyt sarjan urheilullisuuden takaamiseksi niin vaativat.

Radat

Kilpailuja järjestetään vähintään 4-uraisilla radoilla, joilla käytetään yhdistyksen 25 ohmisia MRRC käsisäätimiä. Yhdistyksen hallitus voi kauden aikana tarvittaessa muuttaa käytettyä ohmilukua.

Osakilpailut

Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa kilpailupäivää edeltävänä sunnuntaina klo. 12:00 ja päättyy seuraavana torstaina klo. 22:00. Ilmoittautuminen tehdään sihteerille joko sähköpostitse tai puhelimitse. Jälki-ilmoittautumiset harkitaan tapauskohtaisesti. Kauden aikana järjestetään 4-5 osakilpailua joista 3-4 parasta huomioidaan lopputuloksiin.

Kilpailutapa

Kaikki kilpailut ajetaan aikakilpailuna 1min/ura, kaikki kuskit ajavat kaikki urat läpi. Jos kaksi kuljettajaa saa saman lopputuloksen, paremmuus ratkaistaan aikojen perusteella. Jos kauden lopussa useampia kilpailijoita päätyy tasapisteisiin, määräytyy sijoitus lopputuloksiin huomioitavien kilpailujen voittojen määrästä, sitten toisien sijojen jne. Kilpailijoiden tulee sijoittua erien aikana niin ettei häiritse kanssa kilpailijoita tai estä näkyvyyttä radalle. Käsisäädin tulee pitää kädessä niin kauan kunnes kaikki kilpailijat ovat ylittäneen maaliviivan.

Erän uusinta

Erä uusitaan vain tuomarin määräyksestä seuraavissa tapauksissa: 1. Varaslähtö: Varaslähdön tapahduttua lähtö uusitaan ja kilpailijat asettavat autonsa välittömästi lähtöviivalle. Toisessa eli viimeisessä uusinnassa kaikki varastaneet hylätään. Jos radan ohjausjärjestelmässä on varaslähdön rankaisuaika, ei erää varaslähdön vuoksi uusita. 2. Erä uusitaan radan tai käsisäätimen teknisen vian tai radassa olevan esteen vuoksi tai oikosulkutilanteen jonka aiheuttaa toisen kilpailijan auto tai siitä irronnut osa. Erää ei kuitenkaan uusita jos kilpailijan oma auto tai siitä irronnut osa aiheuttaa ajamaansa uraan oikosulun, ajoa haittaa tai estää toisen kilpailijan auto tai autosta irronnut osa joka ei aiheuta oikosulkua tai nostajan autoa nostava käsi.

Stop-huuto

Kuljettaja huuta ”STOP” kun auto on nostajan ulottumattomissa tai jos kuljettaja havaitsee että käsiohjain on rikki tai jos kaksi autoa on samassa urassa.

Auton korjaus

Uranvaihtoaika on yksi minuutti ja se sisältää korjausajan. Jos kaikkien kilpailijoiden katsotaan olevan valmiina, lähtö voidaan aloittaa nopeammin. Tuomari käynnistää tai antaa luvan erän lähtöön heti uranvaihtoajan päätyttyä.

Vastalause

Vastalause tehdään suullisena ennen seuraavan erän alkua kilpailun tuomaristolle. Tuomaristo antaa päätöksensä suullisesti ja se ilmoitetaan ääneen kilpailupaikalla.

Nostajan tehtävät

Kilpailija on velvollinen toimimaan nostajana ajovuoronsa jälkeisessä lohkossa/ finaalissa.

Tuomarit

Ennen päivän kilpailua nimetään päätuomari. Tuomarin päätöksistä ei voi valittaa.

TEKNISET MÄÄRÄYKSET

Yleistä

Pääperiaatteena on auton esikuvan mukainen ulkonäkö. Ralli- ja GT+SportProto luokissa auton koriin, pohjalevyyn, laseihin, sisustaosaan ja moottoriin ei saa tehdä muutoksia. Luokkakohtaisesti sallitut osat määritelty tarkemmin luokkien teknisissä määräyksissä.

Kori, alusta ja moottoripukki

Korin, pohjalevyn ja sisustaosan oltava peräisin saman valmistajan samasta automallista. Autossa on oltava sisusta kuljettajineen. Sisustan on oltava alkuperäinen automalliin kuuluva. Alustan materiaalina on oltava kovamuovi. Lexan sisustan on tultava auton korin valmistajalta. Korin väri on vapaa. Vauriokorjaukset pyrittävä tekemään alkuperäistä asua vastaavaksi. Autossa tulee olla alkuperäiset tai vastaavan tyyppiset spoilerit. Erän aikana rikkoutunutta spoileria ei tarvitse korjata/kiinnittää erien välissä. Alkuerälohkon/finaalin alkaessa sen kuitenkin tulee olla kiinnitettynä. Pieniä irto- osia, kuten puskurit, peilit jne. ei tarvitse korvata. Rally Cars -luokan autossa tulee kuljettajan lisäksi olla mittakaavan mukainen kartanlukija. GT/P luokassa mahdollisen kartanlukijan saa poistaa, jos se on irrotettavissa. Jos kori irtoaa kilpailun aikana, ei ajamista saa jatkaa ennen kuin kori on kiinnitetty. Alustasta erillisen ja irrotettavan moottoripukin työstäminen sallittu. Kiinteään moottoripukkiin saa porata moottorin kiinnitysreiät.

Moottori

Moottorin on oltava 1/32 KRM osa. Moottori on asennettava siten, että sen tasaiset osat ovat ylös- ja alaspäin.

Vanteet, renkaat ja akselit

Autossa on oltava alkuperäinen määrä pyöriä. Renkaiden, vanteiden ja akselien oltava 132KRM - osia, jotka sopivat alkuperäisiin alusta - ja korirakenteisiin. Eturenkaiden tulee pyöriä vapaasti. Akselit eivät saa tulla ulos pyörien sivulinjasta. Rengas ei saa tulla auton uloimman kohdan ulkopuolelle. Alkuperäistä akseliväliä ei saa muuttaa. Etuvanteiden tulee näkyä koko kehältään auton sivusta katsottaessa. Eturenkaiden tulee olla pinnaltaan ehjät ja täysileveät. Renkaiden oltava materiaaliltaan kumia. Tartuntaa parantavien pitoaineiden käyttö on kielletty. Renkaiden pinnoitus on kielletty. Puhdistus-, voitelu- tai muuta sellaista ainetta ei saa jäädä rataan. Vanteen halkaisijan on oltava vähintään 13mm ja suurin sallittu vanteen halkaisija on 16mm. Halkaisijaltaan mainittua pienemmät tai suuremmat muovivanteet ovat hyväksyttyjä, jos ne kuuluvat alkuperäisenä kyseiseen automalliin. Vanteiden leveyden on oltava vähintään 5mm.

Laakerit, rattaat, kardaani, painot, ruuvit, prikat, ohjain, johdotus ja laahaimet

Vapaat

Valot

Alkuperäiset valolaitteet lyhtyjen laseja lukuun ottamatta saa poistaa. Valolaitteiden asentaminen sallittu.

Vapaat.

Auton leveys

Suurin sallittu leveys 70 mm.

Katsastus

Katsastus suoritetaan kaikille autoille ja autot kerätään Park Férmeen katsastuksen yhteydessä. Kilpailun tuomari voi erityistapauksissa päättää katsastuksen suorittamisesta ja laajuudesta.KILPAILULUOKAT JA SÄÄNNÖT

Luokka 1: NASCAR

Ajetaan yhdistyksen vakioautoilla, SCX Nascarit

Luokka 2: Touring

Tarkoituksena on saada uusi erilainen luokka FinCup kilpailusarjaan. Touring sarja antaa kilpailijoille mahdollisuuden kisatallien perustamiseen ja pyrkii aktivoimaan kilpailijoita antamalla lisäpisteitä osallistumisaktiivisuudesta. Touringissa kokeillaan uutta lähestymistapaa kilpailuun rajaamalla moottori tiukasti yhteen sallittuun matalakierroksiseen moottorimalliin ja lisäämällä kilpailumalliin rangaistuspainojärjestelmän. Myös autojen ulkonäköön kiinnitetään erityistä huomiota ja kilpailusarjan seurantaan ja kisaraportointiin pyritään kiinnittämään erityistä huomiota.

Team säännöt:
Kaksi kuljettajaa saa perustaa Touring-luokkaan kisatallin eli Teamin. Teamin molempien autojen on oltava samalla tavalla väritettyjä. Autojen numerot saa vaihtaa erilaisiksi. Jos kaksi tallia päätyy käyttämään saman värityksen omaavia autoja, on jomman kumman tallin muutettava väritys erilaiseksi. Teameillä on etuoikeus väritykseen, yksilökilpailija joutuu muuttamaan autonsa väritystä valitessaan samanvärityksisen auton kuin olemassaolevalla tiimillä. Kun molemmat Teamin kilpailijat osallistuvat kilpailuun, saa Team jaettavaksi kuljettajien kesken ylimääräisen osakilpailupisteen. Team kuljettajat päättävät etukäteen kummalle tallin kuljettajalle lisäpiste tulee ja ilmoittavat tämän kilpailun tuomarille katsastuksen yhteydessä. Team ei saa käyttää varakuljettajia. Jos vain yksi Teamin kuljettajista tulee osakilpailuun, lisäpistettä ei jaeta.

Autot:
Touring luokkaan sallitut autot ovat liitteessä 3.

Autoihin sallitut muutokset:
Autoissa on oltava alkuperäinen alusta, sisusta, läpinäkyvät lasit ja kuski. Lexan osat eivät ole sallittuja. Auton koriin, laseihin, sisustaosaan kuljettajineen ja moottoriin ei saa tehdä muutoksia. Alustaa saa työstää SC0024 moottorin asentamiseksi paikoilleen. Tarpeettoman suuresta alustan työstämisestä kilpailija saa rangaistuksen 2p/kilpailu. Päätöksen tekee kilpailun tuomari. Auton korin saa maalata uudelleen, mutta lopputuloksen on oltava kilpailuauton väritys numeroineen ja sponsoreineen. Liian yksinkertaisesta maalauksesta kilpailija saa ensin korjauskehoituksen ja korjaamatta jättämisestä pisterangaistuksen 2p/kilpailu. Rangaistuspisteet merkitään katsastuksen yhteydessä. Jos alustassa on suhteettoman suuri paukama myyntipakkauksen ruuvikiinnityksen kohdalla, saa tämän paukaman hioa alustan muun pinnan tasolle.

Korin kiinnitys: Auton kori ei saa liikkua alustaan nähden eli korin kiinnitysruuvien on oltava normaaleita kiinnitysruuveja ja ne on ruuvattava kiinni.

Moottori:
ScaleAuto SC-0024 10000rpm 100g/cm MabuchiS tyyppinen, valkea kannu, musta pääty.

Katsastus:
Kaikki Touring autot punnitaan ja katsastetaan ennen kilpailua. Teamit katsastuttavat autonsa samaan aikaan.

Painot ja rangaistuspainot:
Osakilpailun kolmelle parhaalle määrätään rangaistuspainot. Voittajalle 12 grammaa, toiseksi tulleelle 8 grammaa ja kolmanneksi tulleelle 4 grammaa. Kuljettajat saavat päättää itse painojen sijoittelusta. Painot on sijoitettava auton sisäpuolelle, niitä ei saa olla alustan alapuolella. Rangaistuspaino ei siis ole kilpailijalle ojennettava fyysinen rangaistuspaino, vaan rangaistuspainon saanut kuljettaja on velvollinen huolehtimaan, että auton kokonaispaino seuraavaan kilpailuun on lähtöpaino + rangaistuspainojen määrä. Painojen materiaali ja sijoittelu korin sisäpuolella on vapaa.

Painojen seuranta:
Kuljettajan tullessa kilpailussa sijoille 1-3, hänen autonsa paino ei enää sarjan aikana saa alittaa kyseisen kilpailun auton lähtöpainoa + rangaistuspainojen painoa. Osakilpailujen kolme parasta joutuvat painoseurantaan, muut kuljettajat voivat lisätä tai pienentää painojen määrää vapaasti. Voittajien autojen painot saavat ainoastaan kasvaa, eivät laskea.

Etuvanteet:
Autojen etuvanteina oltava automallin alkuperäiset muovivanteet tai ulkonäöllisesti alkuperäistä vastaavat vanteet. Ulkonäöllisesti liian pienistä etuvanteista tuomari antaa korjauskehoituksen seuraavaan kilpailuun. Korjauskehoituksen noudattamatta jättämisestä kilpailija saa pistesakon 2p/kilpailu.

Insertit:
Kolmiulotteiset muoviset tai hartsiset rengasinsertit ovat pakolliset lieriönmallisissa alumiini- ja delrinvanteissa.

Renkaat:
Renkaat ovat vapaat, mutta rengas ei saa tulla ulos auton korin leveimmästä kohdasta, eli vanhaa ns. 1mm ylitystä ei sallita

Magneetti:
Touring on magneetiton luokka, magneetti kielletty.Luokka 3: Rally cars

Sallitut autot lueteltu liitteessä 1.

Moottorin on sovittava muutoksia tekemättä alkuperäisiin alusta - ja korirakenteisiin. Sovitusosia saa käyttää. Nelivetoisen auton saa halutessaan muuttaa kaksivetoiseksi poistamalla voimansiirron osat ja/tai vaihtamalla moottorin. Sallittu mikä tahansa 132KRM moottori, joka sopii muutoksia tekemättä alkuperäisiin alusta- ja korirakenteisiin. Sovitusosia saa käyttää. Magneetti kielletty.

Ralliautoilla on oltava 2mm maavara kaudesta 2012-2013 lähtien. Maavara on oltava autossa lähtien heti ohjaimen takaosasta ja jatkuen koko auton pituudelta. Etupyörien on otettava rataan kiinni tällä maavaralla. Jos kyseessä on ns. drop-armilla varustettu auto, maavaran on oltava katsastuksessa 2mm myös drop-armin kohdalla ja eturenkaiden on otettava rataan kiinni.Luokka 4: GT+SportProto, GT/P

Sallitut autot lueteltu liitteessä 2.

Sallittu mikä tahansa 132KRM moottori, joka sopii muutoksia tekemättä alkuperäisiin alusta- ja korirakenteisiin. Sovitusosia saa käyttää. Magneetti kielletty.

LIITE 1. Ralliluokkaan luokitellut autot

Citroen C2 (SCX)
Citroen C4 (SCX)
Citroen Saxo (Ninco)
Citroen Xsara (AutoArt, SCX, TeamSlot)
Citroen ZX (TeamSlot)
Fiat Punto (Ninco, NSR)
Ford Focus (AutoArt, Scalextric, SCX)
Hyundai Accent (SCX, Cartrix)
Hyundai Coupe (Cartrix)
Mitsubishi Lancer Evo (X)(AvantSlot, AutoArt, Scalextric, SCX, Ninco)
Opel Corsa S1600 (Sloter)
Peugeot 206 (AutoArt, SCX)
Peugeot 207 (AvantSlot)
Peugeot 307 (AutoArt, SCX, Scalextric, Ninco, Carrera)
Renault Clio (NSR, Ninco)
Renault Megane (Ninco, Scalextric)
Seat Cordoba (Ninco, SCX)
Skoda Fabia (SCX, Scalextric)
Skoda Octavia (SCX)
Subaru Impreza (AvantSlot, Ninco, Scalextric, AutoArt, SCX, Carrera, MSC Competition)
Suzuki Swift (SCX)
Toyota Celica (Ninco, TeamSlot, GOM)
Toyota Corolla (Ninco, Scalextric, SCX)
VW Golf (Ninco)
VW Polo (PowerSlot)
LIITE 2. GT/P luokkaan sallitut autot

Acura LMP (NINCO)
Ascari KZ1 (NINCO)
Aston Martin DBR9 (SCX, Scalextric)
Aston Martin Vanquish (Carrera)
Audi R10 (SCX, Carrera, Scalextric, AvantSlot)
Audi R8 GTR (Carrera, Scalextric, NSR)
Audi R8/R8C LMP (SCX, SlotIt, Carrera)
Audi R18 (NSR)
Bentley EXP Speed 8 (Carrera)
BMW M3 GTR (NINCO, FLY, Carrera)
BMW V12 LM/LMR (NINCO, Carrera)
BMW Z3 (Cartrix)
BMW Z4 GT (Carrera)
Bugatti Chiron (AutoArt)
Bugatti Veyron (AutoArt)
Cadillac Northstar LMP (Scalextric, SCX)
Callaway C12 (NINCO)
Chevrolet Camaro (Carrera)
Chevrolet Corvette C5 ja C5-R (FLY)
Chevrolet Corvette C6R (SCX, NSR, Scalextric, Carrera)
Chrysler/Dodge Viper GTS-R (FLY, Carrera)
Corvette Z06 GT3 / C6R (NINCO, Carrera, SCX)
Courage C60 (Spirit)
Daytona Prototypes (Racer)
Dodge Viper 2003 (Scalextric)
Dome S101 Judd (SCX)
Ferrari 333SP (SCX, Cartronic)
Ferrari 340 (Carrera)
Ferrari 458 Italia (Carrera)
Ferrari 550 GTS (SCX)
Ferrari 575 GTC (Carrera)
Ferrari 599 (Carrera)
Ferrari Enzo (Carrera)
Ferrari F355 (Proslot)
Ferrari F360 Modena (Proslot, NINCO, SCX)
Ferrari F40 (Fly, Scalextric, Slot It)
Ferrari F430 (Scalextric, MBSlot(BRM))
Ferrari F50 (NINCO)
Ferrari FXX (SCX)
Ford GT (NINCO, Scalextric, AutoArt)
Ford Mustang FR500 (Scalextric)
Ford Mustang GT (Carrera, AutoArt)
Heuliez Pregunta (Proteus)
Honda NSX (Scalextric, NINCO, Cartrix, Takara)
Hyundai Coupe (Cartrix)
Jaguar XKR (Scalextric)
Jaguar XKRS (Scalextric)
Joest-Porsche WSC95 (FLY)
KTM X-Bow (Carrera)
Lamborghini Diablo (AutoArt, Scalextric, Ninco)
Lamborghini Gallardo (AutoArt, Scalextric, NINCO)
Lamborghini Murcielago (NINCO, Proteus, MRRC, AutoArt)
Lexus SC430 (Ninco)
Lister LMP 900 (Scalextric)
Lister Storm (FLY)
Lola B2K/10 (Spirit)
Lola B98-10 (FLY, TeamSlot)
Lotus Elise GT1 (AvantSlot)
Lotus Exige GT3 (NINCO)
Marcos Mantara 600 LM (FLY)
Maserati Coupe Cambiocorsa (Scalextric)
Maserati MC12 (Scalextric, Carrera)
Maserati Trafoe (Scalextric)
Mazda RX-8 (AutoArt)
McLaren F1 GTR (NINCO, Cartronic, SlotIt)
Mercedes CLK GTR (Scalextric, NINCO, Cartronic, Artin)
Mercedes SLR McLaren (Scalextric, Carrera)
MG-Lola EX257 (Scalextric)
Morgan Aero8 (SCX)
Mosler MT900R (NINCO, NSR)
Nissan 350Z (Scalextric, AutoArt, Takara, Carrera, PowerSlot)
Nissan R390 (SlotIt, TeamSlot)
Oreca Dallara (Spirit)
Pagani Zonda (MBSlot)
Panoz Esperante GTR 1 (FLY)
Panoz LMP/LMP-1 (FLY, Carrera)
Pescarolo (AvantSlot)
Peugeot 406 Silhouette (Spirit)
Peugeot 908 HDi (AvantSlot, Scalextric)
Porsche 911 (997) GT3 (SCX, NINCO)
Porsche 911 GT1 -98 (FLY)
Porsche 911 GT1/GT1 EVO (Scalextric, NINCO, SCX, FLY, Carrera, Cartronic)
Porsche 911 GT2 (SCX, Proslot, Cartronic)
Porsche 911 GT3R (Scalextric, NINCO, AutoArt, Proslot, Carrera)
Porsche 997 (NSR)
Porsche Boxster (Cartrix)
Porsche Carrera GT (Carrera, AutoArt))
Porsche Kremer STP (Cartronic)
Porsche RS Spyder (AvantSlot, Carrera, Scalextric)
Radical SR-9 (Scaleauto)
Renault Megane Trophy (NINCO)
Reynard 2KQ (Spirit, Sloting)
Riley Mk XI (FLY, Sideways)
Saleen-Ford S7R (FLY, TeamSlot, ArrowSlot)
Seat Cupra (SCX)
Seat Toledo (SCX)
Sunred SR21 (FLY)
Toyota GT One (Proslot, MRRC/Scaleauto)
Toyota Supra (Scalextric, NINCO, Takara)
TVR Speed 12 (Scalextric)
TVR T400R CDL (Scalextric)
TVR Tuscan (Scalextric)
Venturi 400/500/600 LM (FLY)
Zytek 04S (Sloter)
LIITE 3. Touring luokkaan sallitut autot

Alfa Romeo 147 GTA (FLY)
Alfa Romeo 156 GTA (SCX, FLY (ei racing versiot))
Alfa Romeo 159 (Scalextric)
BMW320i (SCX, FLY(ei racing versiot), Scalextric)
BMW Mini Cooper (Scalextric)
Chevrolet Camaro (Scalextric)
Ford Mustang FR (AutoArt (katuversio vaatii kisamaalauksen), Scalextric)
Honda Accord (SCX)
Hyundai Accent "Copa" (SCX 60850(ainoastaan tämä versio Accentista) )
Mazda RX-8 - (AutoArt (vaatii kisamaalauksen))
Nissan Skyline GT-R (HPI)
Seat Leon (SCX, Scalextric)

Seat Toledo Touring (SCX)

Volvo S60 (SCX)
VW Golf (NINCO)
VW Scirocco (Carrera)

FinCup tulokset ARH 22.10.2011

Keimolan radalle

Lempäälässä tapahtuu! Helatorstaina 25 .5.2006 klo 13 avoimet ovet uudella Le Mans -radalla.

Vuoden 2006 ModelExpo pienoismalli- ja harrastemessut olivat siirtyneet Helsingin vanhasta jäähallista Pasilan messukeskukseen. Tapahtumaan kasattiin harrastajajoukon voimin neliurainen NINCO rata risteysaseman ständille. Lue autoratapainotteiset tunnelmat tapahtumasta.