28 syys 2019
G7 SM | Laihia
04 loka 2019
ISRA Worlds | Corby, UK
02 marras 2019
Aluesarja (6) 4 | Kotka
124 Challenge 1 (GT/SC, LMP, FSC Luokka 1)
12.10.2019, Vihti
 
124 Challenge 2 (GT/SC, LMP, FSC Luokka 2)
23.11.2019, Vaasa
 
124 Challenge 3 (GT/SC, FSC Luokka 1 ja Luokka 2)
14.12.2019, Nokia
 
124 Challenge 4 (GT/SC, LMP, FSC Luokka 1)
8.2.2020, Kotka
 
124 Challenge 5 (GT/SC, LMP, FSC Luokka 1 ja luokka 2)
14.3.2020, Hyvinkää
 
124 Challenge 6 (GT/SC, LMP, FSC luokka 2)
18.4.2020, Riihimäki