10 joulu 2021
Eurosarja 4 | Mikkeli

1/24 Challenge Yleiset kilpailusäännöt 2020-2021

Yleiset kilpailusäännöt

Yleiset kilpailusäännöt

KILPAILUSÄÄNNÖT FINNISH MODEL CAR RACING CHALLENGE

Kilpailun järjestäminen. Kilpailun järjestämiseksi tulee seuraavat asiat olla kunnossa ja löytyä nimetyltä kilpailupaikalta:

- Kilpailu tulee anoa SSH ry:ltä

- Aikataulu (harjoitus ja kilpailu)

- Maalarinteippi 50 mm, vähintään kaksi rullaa

- Tietokonepohjainen ajanottojärjestelmä, joka laskee kierrokset ja kierrosajat

- Ositettu rata

- Kilpailun vetäjä ja mahdollinen varahenkilö

- Katsastaja

- Kisajärjestäjä varaa oikeuden määrätä mekkipaikan koon

- Ilmoitus kisakutsussa jos sähköä on rajoitetusti, jolloin kilpailijan tulee varautua omin jatkojohdoin

- Merkitty Parc’ Ferme

- Merkitty pit stop paikka radalla

- Radassa tulee olla sopiva pito jokaiseen luokkaan

- Kilpailun järjestäjän perimä mahdollinen osallistumismaksu. Osallistumismaksu maksimissaan 5 €/luokka. Käteismaksu kisapäivänä.

1. KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN EDELLYTYKSET

Mikäli valtiovalta, vastaavanlainen korkeampi taho tai yleinen vallitseva tilanne vaatii joukkokokoontumisten rajoittamista, on tällöin SSH ry:llä ja kilpailun järjestävällä kerholla oikeus yhteisellä päätöksellä peruuttaa osakilpailuja. Mikäli osakilpailuja perutaan kaudella enemmän kuin yksi/ajettava luokka, niin mestaruutta ei jaeta kyseisella kaudella. SSH ry seuraa Sosiaali- ja Terveysministeriön suosituksia mm. hengitys-suojainten käytöstä, turvaväleistä tai muista vastaavista turvatoimista ja informoi kilpailijoita tarpeen mukaan.

2. KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN

SSH julkaisee www.finslot.net foorumilla kilpailukutsun. Kilpailuun voi ilmoittautua kilpailukutsun viestiketjuun lisäämällä kilpailijan nimi, luokka, auto, alusta ja moottori. Kilpailukutsussa ilmoitetaan myös vaihtoehtoiset ilmoittautumistavat.

Kilpailuun osallistuminen vaatii SSH ry:n jäsenmaksun sekä SSH ry:n kilpailulisenssin. Huolehdithan, että olet maksanut oman jäsenmaksusi sekä lisenssin ennen ensimmäistä kilpailulähtöäsi.

Kilpailuun ilmoittautumisen takaraja on kilpailua edeltävän viikon perjantai klo 22 mennessä.

2.1 Jäsen- ja kilpailumaksut
Jäsenmaksu 10 € ja kausilisenssi 20 €. Pelkällä jäsenmaksulla voi osallistua yhteen kisaan, aktiivikilpailija maksaa 30 € / kausi.

Alaikäinen perhejäsen saa ajaa samalla lisenssillä. Joihinkin kilpailuihin voi paikallinen järjestäjä periä erillisen osallistumismaksun, tämä on mainittuna kilpailukutsussa.

Yhdistys tarkistaa jäsen- ja kisamaksujen suoritukset kisojen 2, 4 ja 6 kohdalla. Kertakisan maksu (jäsenmaksu) on 10,- maksettava suoraan tilille, kilpailupaikalla ei yhdistykselle kuuluvia jäsen-/kisamaksuja oteta vastaan käteisellä.

Jäsenmaksut suoraan tilille:  FI51 5750 0120 1458 50, BIC OKOYFIHH

Merkitse viestikenttään maksun kohteena olevien henkilöiden nimet (etu- ja sukunimi)

2.2 Handout-renkaiden maksut

Renkaiden maksu tapahtuu ennakkoon kilpailun järjestäjän ilmoittamaan tilinumeroon. Kilpailun järjestäjä tilittää rahan SSH ry:n tilille ja SSH ry toimittaa renkaat kilpailjoille.

Ilmoittatumisen jälkeen kilpailijan peruuttaessa osallistumisensa järjestäjä maksaa rengasrahan takaisin. Periminen (tilinumeron ilmoittaminen järjestäjälle) on kilpailijan omalla vastuulla.

Renkaat luovutetaan ainoastaan katsastusjonossa, välittömästi ennen katsastusta. Handout-renkaiden hinta ilmoitetaan kilpailukutsun yhteydessä. Rengasmaksujen vastaanottajan tulee toimittaa kilpailupaikalle lista renkaat maksaneista kuljettajista.

3. AUTOJEN KATSASTUS

Kaikille kilpailuun osallistuville autoille suoritetaan katsastus. Katsastuksen suorittavat kilpailun järjestäjän tehtävään nimeämä(t) henkilö(t).

Katsastuksen läpäisseet autot siirretään parc fermé -alueelle eikä niihin enää saa tehdä muutoksia. Mikäli autossa katsastuksen yhteydessä havaittuja puutteita ei voida hyväksyttävästi korjata katsastusaikataulun puitteissa sillä ei ole oikeutta osallistua kilpailuun.

Katsastuksen jälkeen mahdollisesti ilmenneet korjaukset voidaan suorittaa enää vain katsastajan luvalla ja tämän läsnä ollessa.

FSC (Finnish Classic Challenge) luokissa tehdään kauden aikana myös Concourse- arvostelu ennen auton ensimmäistä kilpailua. Concourse-arvostelusta saadut pisteet lisätään kilpailupisteisiin arviohetkeä seuraaviin kilpailuihin samalla kaudella. Mikäli autoon on tehty/tullut ulkonäköön vaikuttavia merkittäviä muutoksia, tulee auto arvioituttaa uudelleen, jonka jälkeen uudet concourse-pisteet lisätään kilpailutuloksiin arviohetkestä eteenpäin. Katsastaja voi myös määrätä auton uusinta-arvosteluun, mikäli huomaa autossa merkittäviä concourse-arvion jälkeen tehtyjä muutoksia.

Scaleauto-, GT- ja LMP- luokissa auto tuodaan katsastukseen hand out - renkailla varustettuna. Handout-renkaat maksetaan ja luovutetaan katsastusjonossa. Handout-renkaiden vaihto tehdään ainoastaan katsastajan määräämässä paikassa ja valvonnan alaisena.

Ajetun erän jälkeen autot viedään parc fermé:hen, jotta niille voidaan suorittaa jälkikatsastus. Jälkikatsastuksen aikana radassa ei ole jännite kytkettynä. Mikäli jälkikatsastuksessa havaitaan sääntöjen vastainen auto, kisatulos mitätöidään.

4. OHJAAJAKOKOUS

Ennen kilpailun alkua pidetään lyhyt ohjaajakokous, jossa käydään kilpailun läpivientiin

olennaisesti liittyvät asiat läpi. Lisäksi määritellään kilpailupaikkana olevan radan nostajien

paikat ja ns. STOP -huuto -alueet.

5. STOP -huuto

STOP! huuto voidaan huutaa, jos

-       kaksi tai  useampi autoa päätyy samaan ajouraan

-       auto on nostajan ulottumattomissa, mukaan lukien ohjaajakokouksessa määritellyt STOP!-paikat

-       radassa tai kilpailunhallintajärjestelmässä on merkittävä tekninen vika

-       kolme tai useampi autoa ajaa samaan aikaan ulos saman nostajan nostopaikalla

STOP! huudon voi huutaa myös nostaja tai toimitsija. STOP! huudon kuullessaan kilpailua tietokoneella seuraava toimitsija katkaisee radan virran ja kilpailua jatketaan kun

tilanne on korjattu tai muutoin todettu, että kilpailu voi jatkua. Toistuvissa muista kuin yllämainituista syistä huudetuista STOP! huudoista voi kilpailun johto määrätä rangaistukseksi yhden kierroksen menetyksen.

6. NOSTAJAN TEHTÄVÄT

Kilpailija on velvollinen toimimaan nostajana radan varressa ajovuoronsa jälkeisessä

kilpailu/harjoituslähdössä. Mikäli kilpailija on estynyt toimimaan nostajana, hän on velvollinen toimittamaan varamiehen nostovuoroon.

Nostaja tarkkailee hänen vastuulleen ilmoitettua rataosuutta estämättä kuljettajien näkyvyyttä ja nostaa viipymättä takaisin uraansa sieltä suistuneen auton.

7. KILPAILUTAPA

Jokaisen kilpailuluokan aluksi ajetaan aika-ajot, jossa jokainen kuljettaja ajaa radalla

yksinään yhden minuutin ajan ohjaajakokouksessa sovitulla uralla. Minuutin aikana

saavutettu paras aika kirjataan tuloksiin. Aika-ajon tuloksien perusteella kuljettajat jaetaan

kilpailulähtöihin.  Aika-ajon parhaalle jaetaan myös pisteitä sijoituksen mukaan Scaleauto-, GT- ja LMP- luokissa.

Kaikki kilpailut ajetaan aikakilpailuna, normaalisti 3 min ura (8- ja 6-uraisilla radoilla), 4 min ura (4-uraisilla radoilla) siten, että aika-ajon hitaimmat aloittavat ja viimeisessä lähdössä ajavat aika-ajon nopeimmat kuljettajat. FSC-luokissa ajetaan aina 2 min ura (8- ja 6-uraisilla radoilla), 3 min ura (4-uraisilla radoilla). Jokainen kilpailija ajaa kilpailulähdössä kaikki urat läpi ja kilpailun alussa sekä uranvaihdon aikana hän vastaa itse siitä (vaikka autoa urasta toiseen siirtäisikin avustaja), että auto on startin tapahtuessa oikeassa urassa ja varustettu oikeaa uraa osoittavalla tarralla, joka on sijoitettu mahdollisimman näkyvälle paikalle, esim. tuulilasiin.

Uranvaihto -aika on yksi minuutti. Jos kaikkien kilpailijoiden katsotaan olevan aiemmin

valmiina, voidaan uusi erä käynnistää nopeammin. Kilpailulähtöä ohjaava henkilö ilmoittaa

tästä kilpailijoille ja käynnistää lähdön.

Kilpailijan tulee sijoittua ajopaikalla siten, että hän ei häiritse kanssakilpailijoita tai estä

näkyvyyttä radalle. Kun kaikki urat on kilpailulähdössä ajettu läpi, on kilpailijan pysyttävä

ajopaikallaan kunnes kaikki autot ovat saapuneet maaliin. Myös käsisäädin pidetään tähän

saakka kädessä.

Kilpailun päättyessä kilpailijan autoa ei saa nostaa radasta ennen kuin sen asema radalla

(ns. ”osat”) on saatu kirjattua tuloksiin. Kilpailun johto kysyy sijainnista jokaiselta

kuljettajalta erikseen ja tämän jälkeen auton saa nostaa radalta pois. Mikäli osia ei saada ylös, kirjataan viimeinen ajettu täysi kierros ja osiksi nolla.

Mikäli kilpailijalta jää kierros laskematta esim. auton ohittaessa väärää uraa kierroslaskuri, kierrokset korjataan oikeaksi, mikäli tilanne pystytään selvästi todentamaan. Muussa tapauksessa kierrokset huomioidaan kierroslaskurin mukaisesti. Kilpailun johto tekee päätöksen asiassa.

Jos useampi kuljettaja saa saman lopputuloksen, paremmuus ratkaistaan parhaiden kierrosaikojen perusteella. Jos kauden lopussa useampia kilpailijoita päätyy tasapisteisiin, määräytyy sijoitus lopputuloksiin huomioitavien kilpailujen voittojen määrästä, sitten toisien sijojen jne. Mikäli kahdella tai useammalla kilpailijalla on yhtäläinen määrä samoja osakilpailusijoituksiakin, määräytyy lopputulos ensimmäisenä paremman osakilpailutuloksen ajaneen hyväksi.

Kilpailijan on noudatettava hyvää kilpailutapaa. Kilpailijan on annettava kierroksella ohittavalle mahdollisuus sujuvaan ohitukseen. Kilpailunjohto muistuttaa tarvittaessa ohitettavaa kuljettajaa tilanteesta. Tahallisissa epäurheilijamaisissa tilanteissa kilpailun johto voi määrätä yhden tai useamman kierroksen menetyksen kilpailun lopputuloksesta.

8. RADAN PIDOTUS

Pidotuksen laadusta päättävät kilpailupaikalla olevat hallituksen jäsenet ja ehdottavat tarvittavia toimenpiteitä kerholle pidotuksen saamiseksi sopivalle tasolle. Radan pito ei saa aiheuttaa liiallista autojen kaatamista missään luokassa.

9. KILPAILUERÄN UUSINTA

Erä uusitaan seuraavissa tapauksissa:

1) Varaslähtö – vain, jos radassa ei ole varaslähdön tunnistusta.

2) Jos radassa tai kierroslaskennassa on vika, jonka takia kilpailijalta/kilpailijoilta on jäänyt useita kierroksia ajamatta/huomioimatta. Päätöksen erän uusinnasta tekee kilpailun johto.

10. PALKINNOT

Finnish Model Car Challenge -kilpasarjassa palkitaan pokaalein jokaisen luokan kolme parasta kuljettajaa (ei kiertopalkinto!). Lisäksi jokaisen kilpailun yhteydessä arvotaan kaikkien osallistujien kesken 30 € arvoinen lahjakortti Minilandiin.

11. TEKNISET SÄÄNNÖT

Tutustu luokkien teknisiin sääntöihin osoitteessa:

http://www.finslot.net/model-car-racing-mainmenu-42.html